starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto:
Sebastian Hjortsberg
Expert inom:
Kredit och fakturering

Sebastian Hjortsberg arbetar på Visma Collectors sedan 2011 och har bred kompetens inom faktura-, påminnelse-, och inkassoprocesser. Han är sedan lång tid aktiv i styrelseuppdrag inom Aktiespararna och ger här sin syn på företagarklimatet gällande betalning. Sebastian vill förmedla vikten av att företagare får betalt i tid och därmed undvika att agera bank åt sina kunder. Han vet att utebliven betalning kan leda till förödande konsekvenser.

Fråga:

Jag jobbar som tandläkare och en patient är inte nöjd med slutsumman pga följande. Patienten påstår att enligt muntlig avtal arbetet skulle kosta 20,000 för behandling av överkäken. Han säger att den behandling som var nödvändig att göra i underkäken, och det gäller 7-8 st lagningar samt 2 st kronor sammanlgat på 14000 kr, inte var hans begäran (vilket är helt felaktig - patienten har suttit i flera timmar på tandläkarstolen och gapat med egen vilja, det finns röntgenbider som visar att han hade stort behandlingsbehov i underkäken. Patienten informerades muntligt samt visades planerade behandlingen på röntgen).

Hur skall jag gå till väga?

Svar:

När en kund inte betalar måste man analysera situationen och sedan välja en av två vägar:

1. Man är ense om leveransen men kunden kan eller vill ändå inte betala.

2. Man är oense om vad som skulle ha/har levererats.

Båda dessa gäller såväl varor som tjänster eller kombinationer därav.

För fall 1 gäller inkassoförfarande. Man inleder med att skicka en påminnelse och sedan ett inkassokrav.

I fall 2 är fordran tvistig varför korrekt förfarande är att ansöka om stämning hos tingsrätten.

I det här fallet känns det uppenbart att det är ett "fall 2", det vill säga korrekt förfarande är att ansöka om stämning om en godtagbar uppgörelse inte kan göras.

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande