starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Filip Lendahls
Pär Gustavsson
Expert inom:
Bokföring och redovisning

Pär Gustavsson är auktoriserad redovisningskonsult, företagare och jobbar på redovisningsbyrån Joggen AB. Han har arbetat med redovisning sedan 2004 och tycker det är stimulerande att träffa företagare i alla möjliga branscher.

Fråga:

Vilken nytta kan jag själv ha av bokföringen?

Svar:

Vad glad jag blir av en sådan här fråga! Den visar att du har fattat ruljangsen. Bokföringen är inte något nödvändigt ont – något som behövs för att kunna redovisa moms och som ger ett årsbokslut som kan ligga till grund för din deklaration och den skatt som du ska betala för den vinst som har uppkommit i din verksamhet. Bokföringen är i första hand till för dig som driver verksamheten och som har kostnaden för eventuell redovisningshjälp.

Om du har läst svaret på frågan, om du måste ha bokföring som enskild näringsidkare, förstår du att jag inte sätter så stort värde på balans- (BR) och resultatrapporterna (RR) som datorerna spottar ut. Jag ska här försöka förklara varför jag har den inställningen. I stället tycker jag det är viktigast av allt att ha styr på de kontanta pengarna: ”Cash is King!”. Därför är Fredagsrapporten viktigast av allt i de mindre företagen.

I stycket ovan ser du att jag talar om balans- och resultatrapporter – inte balans- och resultaträkningar. Anledningen är att rapporter kan utformas efter eget huvud. Hur räkningarna ska se ut framgår av Årsredovisningslagen (ÅRL). Du ska alltså utforma rapporterna på ett sådant sätt att du själv har största nyttan av din bokföring! När det gäller räkningarna är den individuella utformningen begränsad. Du måste i stort sett hålla dig till de scheman som finns i Årsredovisningslagen.

En ofta återkommande fråga är varför vissa konton hamnar på balansrapporten och andra konton på resultatrapporten. Jag brukar likna balansrapporten vid en stillbild – en bild som visar ditt företags ställning vid en viss tidpunkt. Balansrapporten omfattar konton som börjar med siffran 1 eller 2 (Tillgångar och Eget kapital och Skulder). Skillnaden mellan tillgångssidan och finansieringssidan (eget och främmande kapital) visar i stort verksamhetens resultat ”i klump”.

Vill du se hur resultatet har uppkommit, går du över till resultatrapporten som kan liknas vid en videofilm – en film som visar ditt företags utveckling (resultat) över en viss tidsperiod. På resultatrapporten samlas kontona som början på siffrorna 3 – 8. Först visas 3-kontona (alla företagets inkomster) och därefter avräknas utgifterna (konton med första siffra 4 – 8). Här ser du mer i detalj hur resultatet för en period har uppkommit.

Om du är enskild näringsidkare vill jag avslutningsvis peka på en mycket viktig relation som du måste hålla fokus på. Det knepiga med den företagsformen är nämligen att du skattar för verksamhetens resultat – oavsett hur mycket pengar du har tagit ut ur företaget. Det är oerhört viktigt att du inte tar ut mer pengar ur företaget än vad detta genererar. I mycket grova drag kan man säga att du aldrig ska ta ut mer (konton som börjar på 20) än det redovisade resultatet på sista raden i resultatrapporten. Detta är en stor fråga i sig som vi får återkomma till. Samtidigt som det är den viktigaste informationen ur bokföringen för dig som jobbar med den företagsform som i praktiken borde vara den enklaste!

 

Svar av Starta nu:s tidigare bokförings- och redovisningsexpert Torulf Jönsson

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!