starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Filip Lendahls
Pär Gustavsson
Expert inom:
Bokföring och redovisning

Pär Gustavsson är auktoriserad redovisningskonsult, företagare och jobbar på redovisningsbyrån Joggen AB. Han har arbetat med redovisning sedan 2004 och tycker det är stimulerande att träffa företagare i alla möjliga branscher.

Fråga:

Vi har köpt en Imac i december månad. 22.118,40:- plus moms 5529,60:- Totalt: 27648:- Dessa 27648:- betalades med vårt Business Card. Fakturan från Handelsbanken fick vi nu i januari och beloppet kommer att dras via vårt autogiro den 16 januari. Fakturan från Apple fick vi i december i samband med leveransen. I samma veva köpte vi även ett operativsystem för 2500:- plus moms. Mina frågor är följande:

Hur skall jag bokföra detta? Skall jag kostnadsföra (5410) datorn eftersom det understiger ett halvt prisbasbelopp eller aktiverar jag det i balansräkningen (1220)?

Hur skall jag bokföra inköpet av operativsystemet? Skall jag kostnadsföra (5420) detta eller aktiverar jag detta i balansräkningen tillsammans med datorn?
Jag har en faktura på datorn och en annan faktura från Microsoft på operativsystemet.

Sista frågan; hur gör jag med momsen? När skall den redovisas? I december eller i januari? Företaget är ett litet aktiebolag.

Svar:

Inköp av inventarier utgör normalt en anläggningstillgång där utgiften för inköpet ska kostnadsföras genom årliga avskrivningar. Utgifter för förbrukningsinventarier kan i enlighet med Inkomstlagen 18 kap kostnadsföras direkt.

Förbrukningsinventarier vars värde uppgår till ett halvt prisbasbelopp exklusive moms får dras av direkt. Det är prisbasbeloppet året före taxeringsåret som ska användas, för inkomståret 2013 är ett halvt prisbasbelopp 22.250 kr.

Här hamnar vi precis i gränslandet. Inköpet av datorn klarar sig precis under 22.250 kr men lägger vi till operativsystemet till anskaffningsvärdet av inventariet kommer vi över ett halvt prisbasbelopp. Inköp av inventarier som har ett naturligt samband ska betraktas gemensamt och ses som en enhet. Här tycker jag att man kan argumentera för att datorn och operativsystemet hänger ihop för jag misstänker att det inte går att använda datorn utan ett operativsystem? Jag är ingen IT-tekniker utan den bedömningen får ni göra själva. Det talar för att hela paketet ska bokföras som inventarier på konto 1220.

Bokför ni efter kontantmetoden så bokar ni inköpet den 16 januari 2014 och bokför ni efter fakturametoden bokar ni in kortfakturan i december 2013. Om kortköpsfakturan har ett fakturadatum per t.ex. den 2 januari brukar jag manuellt stryka det och sätta 31/12 eftersom inköpen är gjorda i december. Även om ni bokför efter kontantmetoden och ska upprätta bokslut per den 31/12 så ska ni ta med inköpet eftersom decemberinköpen från kortfakturan är en skuld i bokslutet. Momsredovisningen blir en följd av tidpunkten för bokföringen.
 

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!