starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Filip Lendahls
Pär Gustavsson
Expert inom:
Bokföring och redovisning

Pär Gustavsson är auktoriserad redovisningskonsult, företagare och jobbar på redovisningsbyrån Joggen AB. Han har arbetat med redovisning sedan 2004 och tycker det är stimulerande att träffa företagare i alla möjliga branscher.

Fråga:

Har en fråga angående försäljning av en anläggningstillgång som redan är avskriven. Låt säga att vi har köpt in en maskin för 30.000 kr år 2005. Vi har haft en planenlig avskrivning på 5 år´á 6000 kr. Maskinen är alltså avskriven och klar men vi använder maskinen fortfarande. Hur blir det då om vi skulle sälja denna maskin? Hur tar man upp detta i bokföringen då?

Jag vet ju att om man har en maskin som fortfarande inte är avskriven så tar man anskaffningsvärdet minus ack. avskrivningar = redovisat värde och jämför detta med vad man säljer den för och då uppstår en realisationsförlust/vinst.

Svar:

Nu vet jag inte exakt vilka konton som ni har bokfört inventariet på när ni köpte den men jag gör en kvalificerad gissning att ni bokade upp den på konto 1220, 30 000 kr. Under åren har ni skrivit av den och använt kontona 7830/1229 i 5 år x 6 000 kr. Idag per dagens datum ligger alltså inventariet bokfört på konto 1220 med 30 000 kr och på konto 1229 med -30 000 kr. Alltså är bokfört värde 0 kr.

Säg att vi säljer den nu och får 4 000 kr för den, då bokar vi 4 000 kr in på checkkontot 1930 mot konto 3970, Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar och för att boka bort inventariet i balansräkningen bokar vi 1229/1220 30 000 kr.

Det är helt rätt som du säger att man jämför konto 1220 (inventarier) med 1229 (ackumulerade avskrivningar på inventarier) och hade vi t.ex. skrivit av inventariet i tre år (3 x 6 000 kr = 18 000 kr) och sålt den för 4 000 hade vi bokat:

Kredit 1220, 30 000 kr
Debet 1229, 18 000 kr
Debet 1930, 4 000 kr
Debet 7970, 8 000 kr
(Kontot heter Förlust vid avyttring av immateriella och materiella
anläggningstillgångar)

Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande