starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Foto: Filip Lendahls
Pär Gustavsson
Expert inom:
Bokföring och redovisning

Pär Gustavsson är auktoriserad redovisningskonsult, företagare och jobbar på redovisningsbyrån Joggen AB. Han har arbetat med redovisning sedan 2004 och tycker det är stimulerande att träffa företagare i alla möjliga branscher.

Fråga:

Jag har nyligen tecknat en sjukförsäkring som delvis -  till 20 procent - är avdragsgill i företaget. Betyder detta att jag bokför 20 procent som avdragsgill kostnad i företaget och resterande får jag betala genom egna uttag?

Svar:

Till varje försäkring finns en försäkringsinformation och där brukar det stå om försäkringen är avdragsgill eller ej. Ibland anges vilken skattekategori den tillhör och står det då ett ”P” så innebär det att premien klassas som en pensionsförsäkring och då är den avdragsgill.

I ditt fall är endast en del av premien avdragsgill. Men kolla om den delen tillhör skattekategori ”P” för i så fall skall den hanteras lite speciellt. Är det ingen P-försäkring så kan du bokföra 20 procent av premien på konto 7582 och döpa det till ”Sjukförsäkring, avdragsgill”. Resterande 80 procent antar jag vara en skattepliktig förmån och därför bokar du detta på konto 7300, Kostnadsersättningar och förmåner. Sen får du inte glömma att redovisa den förmånen. Så här skall bokningarna se ut om du har ett aktiebolag.

I en enskild firma blir det annorlunda om försäkringen gäller dig som ägare och inte avser någon anställd. Då tycker jag du skall använda konto 6991, övriga avdragsgilla kostnader, för den 20 %-iga delen (då klassas det inte som personalkostnad eftersom du inte är anställd) och konto 2013, övriga egna uttag, på resten. Men, se upp så försäkringen inte är P-klassad för då ser hanteringen annorlunda ut.

Som du ser är detta inte särskilt lätt och svaret beror på en massa förutsättningar som jag inte känner till. Mitt råd är därför att du tar kontakt med en redovisningskonsult i din närhet och tar med dig mer uppgifter om vad försäkringen heter, var den är tecknad, vilken bolagsform du har, om försäkringen gäller ägare eller anställd.

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!