Foto: Privat
Per Nilsson
Expert inom:
Finansiering

Per Nilsson är civilekonom med företagsfinansiering som specialitet. Han har lång erfarenhet av att hjälpa företag i olika storlekar och faser med finansieringsfrågor. Han är även författare till tre böcker inom området ekonomi för småföretagare. Per svarar på frågor om finansiering av företag.

Fråga:

Jag planerar att starta ett kommanditbolag, men jag har skulder hos Kronofogden. Dock inga skatteskulder. Jag undrar om Kronofogden har rätt att utmäta från bolagets konton eller övriga tillgångar. Kan andra problem uppstå för företaget pga mina skulder?

Svar:

Kommanditbolag är en bolagsform där två olika typer av ägare förekommer, sådana med begränsat ekonomiskt ansvar (kommanditdelägare) respektive minst en med obegränsat ekonomiskt ansvar (komplementär). Ett kommanditbolag är liksom ett handelsbolag en juridisk person. Skillnaden är att kommanditbolaget kan ta in delägare som enbart ansvarar för ett begränsat kapital som de har satt in i bolaget. Sådana bolagsmän betecknas kommanditdelägare. Det måste finnas en sådan i varje kommanditbolag. Förutom denna person så måste det finnas en komplementär, en person som är fullt ansvarig för bolagets skulder. Det fulla betalningsansvaret för alla skulder och andra förpliktelser ligger hos komplementären.

Eftersom kommanditbolaget är en egen juridisk person så ansvarar inte bolaget för vare sig komplementärens eller kommanditdelägarens privata skulder.


Däremot kan det finnas andra aspekter som påverkar ansvarsfrågan, exempelvis hur delägarna tillfört kapitalet i bolaget. Mitt råd är därför att du kontaktar Kronofogdemyndigheten innan du vidtar några steg för bolagsbildning. De har även en rådgivande funktion.


Den privata ekonomiska ställningen hos delägare i företag kan alltid påverka företaget på något sätt. Det kan exempelvis gälla möjligheter till banklån och andra åtaganden.

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande