Foto: Boo Gunnarson
Jan-Erik W Persson
Expert inom:
Företagarens skatter

Jan-Erik W Persson är ekonomijournalist med många års erfarenhet av att göra krångliga skatteregler begripliga. Han är också en av experterna bakom skatteprogrammen från Visma Spcs. Jan-Erik svarar på frågor om företagarens skatter.

Artiklar
Därför bör du pensionsspara i direktpension i stället för i pensionsförsäkring

Fråga:

Jag har en enskild firma som omsätter 1 milj, och har en halvtidsanställd medarbetare. Undrar om man ska ha ett aktiebolag?

Svar:

Det finns klara fördelar med ett aktiebolag om du har anställda i ditt företag. Att ha en eller flera anställda innebär alltid ett ekonomiskt ansvar, där ett aktiebolag kan minimera riskerna. Skulle något hända så att du som arbetsgivare blir skadeståndsskyldig etc riskerar du bara aktiekapitalet i ett bolag. Med en firma kan du bli betalningsskyldig med allt som du äger och har.

Det finns dessutom en del skattemässiga fördelar med ett aktiebolag jämfört med firma, särskilt om företaget ger en hygglig vinst. Mitt råd är dock att du väntar med att byta företagsform ett antal månader, så att du kan dra nytta av de nya regler som är på gång. Om du väntar med att starta ett nytt aktiebolag till efter 1 november 2010, går det att starta utan utan att du får några krav på dig att årligen anlita dyra revisorer. Och det krävs då bara 50.000 kronor i aktiekapital.

Om du vill kan du låta aktiebolaget överta firmans samtliga tillgångar och skulder. Det kan vara en fördel, särskilt om du har fått skattekrediter som periodiseringsfond och expansionsfond för firman, som du inte vill upplösa bara för att du byter företagsform. Sådana skattekrediter kan nämligen aktiebolaget ta över, utan att det ger någon skatt för dig personligen.

Har du inga skattekrediter är det sällan någon fördel med att låta aktiebolaget ta över samtliga tillgångar och skulder från firman, eftersom det ger en hel del administrativt arbete och oftast kräver viss konsultation hos nån redovisningskunnig . Då kanske det räcker att aktiebolaget köper eventuella inventarier och andra tillgångar till marknadsmässiga priser från firman, när bolaget väl är bildat. Sedan kan du avveckla firman från 2011.

Om aktiebolaget ska överta firmans samtliga tillgångar och skulder sker det i ditt fall nog enklast vid årsskiftet 2010/2011. När år 2010 är slut ska du ju ändå göra deklaration och ett årsbokslut för din firma. Det måste nämligen stå helt klart exakt vilka tillgångar och skulder som firman har när övertagandet ska ske.

Om aktiebolaget tar över firmans samtliga tillgångar och skulder ska du personligen äga samtliga aktier i det nya aktiebolaget. Vill du involvera flera ägare i aktiebolaget får det ske först ett senare år än det år då du låter aktiebolaget ta över firmans tillgångar och skulder.


Svaret uppdaterat 2010-10-06

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!