Foto: Boo Gunnarson
Jan-Erik W Persson
Expert inom:
Företagarens skatter

Jan-Erik W Persson är ekonomijournalist med många års erfarenhet av att göra krångliga skatteregler begripliga. Han är också en av experterna bakom skatteprogrammen från Visma Spcs. Jan-Erik svarar på frågor om företagarens skatter.

Artiklar
Därför bör du pensionsspara i direktpension i stället för i pensionsförsäkring

Fråga:

Vår kund driver en enskild firma. Hon bor och är skriven i Stockholm. Hon äger sin bostad och har sambo i Stockholm som inte kan få arbete i Karlstad. Post och administration sköts från bostaden i Stockholm två dagar i veckan. Hennes mottagning ligger i Karlstad och hon arbetar vanligtvis där tisdag-torsdag. Hon åker dit på tisdag morgon och åker hem på torsdag kväll. I Karlstad hyr hon boende. I boendet ingår inga måltider. År 2012 är andra året verksamheten bedrivs.

Mina frågor är följande:

1. Kan hon göra avdrag för dubbelbosättning?

2. Kan hon göra avdrag för en resa tur och retur Stockholm per vecka?

3. Vad krävs för avdrag för kontor i bostaden?

4. Kan hon lyfta något traktamente?

Svar:

Jag tycker det ligger närmast till hands att betrakta resorna till Karlstad som tjänsteresor för vilka din kund får göra avdrag i firman på sedvanligt sätt.

Hon får i firman då göra avdrag för de resor hon gör varje vecka till Karlstad liksom för ökade levnadskostnader (traktamenten) på sedvanligt vis.

Hon får också göra avdrag för kostnaden för boendet i Karlstad liksom för lokaler som hon hyr för sin verksamhet där.

Allt bokförs som kostnader i firmans bokföring med eget kapital som motkonto om hon inte gör uttag för ersättningarna från kassa eller bank etc.

När det gäller arbete hemma i Stockholm gäller sedvanligt snåla regler för avdrag för verksamhet i hemmet. I enskild firma krävs ju 800 timmars arbete i hemmet per år för de schablonavdrag som gäller. 4.000 kr om man bor i lägenhet och 2.000 om man bor i villa.

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!