Foto: Boo Gunnarson
Jan-Erik W Persson
Expert inom:
Företagarens skatter

Jan-Erik W Persson är ekonomijournalist med många års erfarenhet av att göra krångliga skatteregler begripliga. Han är också en av experterna bakom skatteprogrammen från Visma Spcs. Jan-Erik svarar på frågor om företagarens skatter.

Artiklar
Därför bör du pensionsspara i direktpension i stället för i pensionsförsäkring

Fråga:

Jag har tagit full pension från 61 års ålder, är nu 63 och har enskild firma. Är över brytpunkten för statlig skatt med pensionen. Den enskilda firman ger en vinst på 300 000. Hur blir egenavgiften? Har hört att den blir lägre vid uttag av full pension. Sker detta automatisk eller måste man ansöka om detta och i så fall var?

Svar:

Du som är företagare har goda chanser att undvika den mycket höga skatt inklusive arbetsgivaravgifter som det blir på inkomster som överstiger brytpunkten för statlig skatt.

Om enbart din pension ligger över brytpunkten föreslår jag att du ombildar ditt företag till ett aktiebolag direkt i början av januari 2013. På min hemsida egetab.se kan du ladda hem en gratisbok som berättar mycket om fördelarna med detta och hur du går tillväga för att själv starta aktiebolaget och sköta det själv. I en sådan situation ska du enligt min mening bara ta ut lågt beskattad utdelning från aktiebolag och ingen lön.

Om du inte har så hög pension så att enbart pensionen ger statlig skatt, skulle jag fram till 65-årsdagen begränsa mitt deklarerade överskott i firman till en inkomst som tillsammans med pensionen ligger vid gränsen för statlig skatt. Resten av överskottet skulle jag sätta av till periodiseringsfond och expansionsfond, vilket alltid går att göra så länge man inte tar ut och förbrukar de pengar som firman tjänat och som ska sättas av till fonderna.

På så vis får du bara betala egenavgifter på 10,21 procent på överskott från firman.

Sedan startar du aktiebolag i januari det år du fyller 66 år och kan då flytta med fonderna från firman. Då ger även lön från aktiebolaget enbart 10,21 procent i arbetsgivaravgifter och då kan ta relativt lågt beskattad utdelning upp till en viss gräns.

För att få den låga egenavgiften på 10,21 procent innan du fyllt 65 år måste du ta ut full ålderspension inklusive premiepension hela året. När en sådan ansökan om pension blivit beviljad, behöver du inte ansöka nån mer gång om detta.

Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande