Foto: Boo Gunnarson
Jan-Erik W Persson
Expert inom:
Företagarens skatter

Jan-Erik W Persson är ekonomijournalist med många års erfarenhet av att göra krångliga skatteregler begripliga. Han är också en av experterna bakom skatteprogrammen från Visma Spcs. Jan-Erik svarar på frågor om företagarens skatter.

Artiklar
Därför bör du pensionsspara i direktpension i stället för i pensionsförsäkring

Fråga:

Kan man dra av för datorköp i handelsbolag?

Svar:

Kostnaden för en dator är avdragsgill i företaget om företaget har behov av en dator för att bedriva sin verksamhet. Om du sedan använder företagets dator för privat bruk är det möjligt att Skatteverket anser att du därför ska ta upp en skattepliktig förmån i den privata deklarationen. Det är dock inte särskilt vanligt att ett sådant krav ställs, eftersom Skatteverkets anställda själva i de flesta fall får använda arbetsgivarens datorer för privat bruk utan att betala någon skatt för detta.

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!