Foto: Boo Gunnarson
Jan-Erik W Persson
Expert inom:
Företagarens skatter

Jan-Erik W Persson är ekonomijournalist med många års erfarenhet av att göra krångliga skatteregler begripliga. Han är också en av experterna bakom skatteprogrammen från Visma Spcs. Jan-Erik svarar på frågor om företagarens skatter.

Artiklar
Därför bör du pensionsspara i direktpension i stället för i pensionsförsäkring

Fråga:

Vilken avskrivningsprocent använder man för byggnader i lantbruk? Skriver man av från den ursprungliga anskaffningskostnaden + nya byggnationer i byggnaden = totalkostnad för byggnaden?

Svar:

Uppgifter om de olika avskrivningsprocent som får användas för olika typer av byggnader hittar du enklast på Skatteverkets hemsida. Avskrivningen beräknas på den ursprungliga anskaffningskostnaden för byggnaden. Till underlaget för avskrivningar får också läggas kostnader för ombyggnad och reparation i den utsträckning inte sådana kostnader fått dras av direkt.

Publicerad 2011-02-16

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!