Ekonomifakta 2017

Gå till Ekonomifakta 2017 på vismaspcs.se »

Arbetsgivaravgifter
Arbetsgivaravgift » 31,42
Sjukförsäkringsavgift 4,35
Arbetsskadeavgift 0,20
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Allmän löneavgift 10,72
Ålderspensionsavgift 10,21
Efterlevandepension 0,70
Föräldraförsäkring 2,60
   
Egenavgift » 28,97
Sjukförsäkringsavgift 4,44
Arbetsskadeavgift 0,20
Arbetsmarknadsavgift 0,10
Allmän löneavgift 10,72
Ålderspensionsavgift 10,21
Efterlevandepension 0,70
Föräldraförsäkring 2,60
   
Särskild löneskatt (vid inkomst av passiv näringsverksamhet): 24,26
Särskild löneskatt för anställda
födda 1937 eller tidigare
6,15
Ålderspensionsavgift + särskild löneskatt (födda 1938-1951): 16,36 (10,21 + 6,15)
 
Basbelopp
Inkomstbasbelopp 61.500 kr
Prisbasbelopp 44.800 kr
Förhöjt prisbasbelopp 45.700 kr
 
 
Gåvor till anställda
(Belopp inkl. moms)
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva 1.350 kr
Minnesgåva 15.000 kr
 
 
Inkassoavgifter
Förseningsavgift 450 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Inkassoarvode 180 kr
Amorteringsplan 170 kr
Amorteringsavisering 60 kr/avi
Arvode bet.föreläggande 380 kr
Ans. bet.föreläggande 300 kr
Arvode handräckning 420 kr
Ans. handräckning 300 kr
Kostnad verkställighet 600 kr/år
 
 
Inkomst av närings- verksamhet % (inkomstår 2017)  
Periodiseringsfond, firma+HB 30
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse 25
Positiv räntefördelning 6,27
Negativ räntefördelning 1,50
Expansionsfondsskatt 22
Bolagsskatt 22
Schablonavdrag egenavgifter 25
Schablonavdrag löneskatt 20
   
 

 

Traktamente inom Sverige
Hel dag: 220 kr
Halv dag och natt: 110 kr
 
 

 

Milersättning
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)
 
 
Momssatser
25 % (20 % av priset) den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset) t ex livsmedel, hotell- och restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker
 
 
Representation
(belopp som ger rätt till momsavdrag)
Intern/Extern representation:
(lunch, middag, supé)
300 kr (exl moms)
 
 
Räntor
Dröjsmålsränta (referensränta + 8,00%) 7,50
Referensränta (170101) -0,50
Reporänta (161228) -0,50
Statslåneräntan (snitt 2016) 0,34
 
 
Sjukförsäkring och pension
Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2017 336.000 kr
Högsta föräldrapenning 448.000 kr
Högsta pensionsgrundande inkomst

461.250 kr/år eller 38.438 kr/mån

 
 
Sjuklön
Dag 1 (karensdag) 0 %
Dag 2 - 14: 80 %
Dag 15 - :
 
Sjukpenning från Försäkringskassan
 
 
Brytpunkt för statlig inkomstskatt:
(fastställd förvärvsinkomst)
20 % statlig skatt: 452.100 kr
25 % statlig skatt: 651.700 kr
 
 

 

Kostförmåner
Frukost: 45 kr
Lunch/Middag: 90 kr
Helt fri kost: 225 kr
 

 

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!