Foto: Boo Gunnarson
Ulla Lindblad
Expert inom:
Arbetsrätt och löner

Ulla Lindblad har ett eget företag, där hon arbetar som konsult mot småföretagare. Ulla är också lärare på programkurser i Visma Spcs regi. Bland annat leder hon utbildningar i lönehantering.

Fråga:

Jag är anställd med sysselsättningsgrad 25 %. Jag arbetar varannan vecka (jämn vecka) mån-ons 7 tim per dag. Det innebär att jag ska jobba 6 dagar i månaden, vilket är överenskommet. Vissa månader faller det sig att det blir 9 dagar per månad beroende på hur veckorna ligger, alltså att det är en jämn vecka i början på månaden, så det hinner bli tre jämna veckor på en månad.

Min arbetsgivare hävdar att det jämnar ut sig andra månader och att inget extra betalas ut för dessa dagar. Jag hävdar att det finns inga månader det kan kompenseras eftersom jag alltid arbetar minst 6 dagar i månaden. Därmed anser jag att jag är schemalagd fler timmar än vad jag får betalt för. Ibland upp till 60 timmar per månad och absolut minst 40 timmar per månad.

Enligt överenskommelse är jag garanterad 25 % sysselsättningsgrad, allt därutöver betalas som fyllnadstid. Jag är nu schemalagd upp till 35-40 % med samma lön. Utslaget blir det mindre än minimilöner. Borde inte schemat anpassas så det blir 25 % och inget annat?

 Vad gäller?

Svar:

Du arbetar inte 25 % med ett schema på 21 timmar varannan vecka. Du arbetar i snitt 10,5 timmar i veckan viket ger en sysselsättningsgrad på 26,25 %. Om schemat ska anpassas till 25 % ska du minska arbetstiden med 1 timma någon av dagarna.

När man har en fast månadslön får man den lönen oberoende av hur många faktiska arbetsdagar eller arbetstimmar som gäller för den aktuella månaden. En anställd som arbetar heltid har vissa månader sin fulla lön för 144 timmars arbetstid och andra månader är det så många vardagar att det blir 184 timmars arbete, precis som din chef säger. Det är inte annorlunda för dig än vad det är för dina arbetskamrater som har en annan sysselsättningsgrad.

Du skulle ju till exempel ha arbetat på annandag påsk så den veckan behövde du bara arbeta 2 dagar alltså 14 timmar. Du är inte berättigad till extra ersättning om ditt schema råkar infalla så att det vissa månader blir mer än sex dagars arbete.

Jag tittade i en almanacka och fann att eftersom du arbetar jämna veckor så kommer du resten av året arbeta mellan 4 och 8 dagar i månaden.

Allt arbete du gör utöver din ordinarie tid ska ersättas med något som kallas mertid, om ni inte kommit överens om annat.

Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande