Foto: Boo Gunnarson
Ulla Lindblad
Expert inom:
Arbetsrätt och löner

Ulla Lindblad har ett eget företag, där hon arbetar som konsult mot småföretagare. Ulla är också lärare på programkurser i Visma Spcs regi. Bland annat leder hon utbildningar i lönehantering.

Fråga: Kan jag sätta vilken lön jag vill på de jag anställer eller finns det några regler som bestämmer hur hög lönen ska vara?
Svar: Det beror på om du har ett kollektivavtal eller inte. Om du inte har ett kollektivavtal behöver du bara förhandla med varje anställd om lönens storlek. Det står ingenstans i någon lag vad som är skäligt att betala i månadslön eller timlön för en viss typ av arbete. Många arbetsgivare brukar dock följa den lönesättning som gäller för branschen.

Den enda beräkning av lön som regleras av lagen är semesterlön. I semesterlagen står det att semesterlönen ska utgöra tolv procent av arbetstagarens lön. I övrigt finns det inga belopp eller procentsatser fastställda.

I diskrimineringslagen, som är en tvingande lag, står det bland annat att en arbetsgivare inte får ge olika lön till kvinnor och män, som utför likvärdiga arbeten. Inte heller är det tillåtet att diskriminera någon på grund av personens etniska tillhörighet, sexuella läggning eller ålder. Lönesättningen ska vara saklig.

Om ditt företag tillhör en arbetsgivarorganisation, som har ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation, är du skyldig att följa kollektivavtalets löner.
Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!