Foto: Boo Gunnarson
Ulla Lindblad
Expert inom:
Arbetsrätt och löner

Ulla Lindblad har ett eget företag, där hon arbetar som konsult mot småföretagare. Ulla är också lärare på programkurser i Visma Spcs regi. Bland annat leder hon utbildningar i lönehantering.

Fråga:

I kollektivavtalet står ingenting om extra övertid. Jag antar därmed att antalet är 150 timmar som man vid särskilda behov får arbeta under ett kalender halvår, enligt arbetstidslagen (1982:673). Min fråga är: ansöker arbetsgivare om dispens för extra övertid eller kan man köra på och dokumentera de särskilda skälen till den extra övertiden?

Svar:

Enligt arbetstidslagen får allmän övertid tas ut med 200 timmar per kalenderår. Precis som du ser i lagen får man dessutom ta ut extra övertid med högst 150 timmar.

Från den 1 augusti 2011 behövs inte särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket för att ta ut extra övertid Vid en kontroll måste arbetsgivaren i efterhand bevisa att det fanns särskilda skäl för uttaget av övertiden. I kollektivavtal kan, som du redan vet, finnas andra regler.

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Webshop
Ett smidigt paket som ger dig både hemsida och nätbutik.

Fler och fler kunder vill handla på internet, och slippa åka till en butik. Nätbutiken blir ett naturligt inslag på hemsidan och dina kunder kan både läsa om ditt företag och handla, dygnet runt!
Endast 199 kr i månaden.

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!