Foto: Boo Gunnarson
Ulla Lindblad
Expert inom:
Arbetsrätt och löner

Ulla Lindblad har ett eget företag, där hon arbetar som konsult mot småföretagare. Ulla är också lärare på programkurser i Visma Spcs regi. Bland annat leder hon utbildningar i lönehantering.

Fråga:

Vi har en tjänsteman med en månadslön på 36.000:- (heltid). From 3/2 2014 kommer han vara föräldraledig och endast jobba 75%, dvs han jobbar 5 dgr/vecka á 6h. Min fråga är när jag skall börja räkna föräldraledigheten i Visma Lön. Är det from 1/2 eller from mån 3/2? Vad jag förstår så kommer hans "nya" lön i februari vara: 36.000 *75% = 27000:- , alltså räknar man from 1 feb. Eller tänker jag fel nu?

Svar:

En tjänstledighet som är beviljad från 3 februari ska också lönehanteras från den dagen. Även om frånvaron kommer vara 25 % hela månaden blir den 3 februari, som är den första normala arbetsdagen i månaden, ändå startdag för föräldraledigheten.

Vid föräldraledighet kan lönen hanteras på två sätt beroende av om frånvaron är semestergrundande eller inte. Anledningen är nämligen att en anställd har rätt att vara ledig i upptill 120 kalenderdagar och ändå tjäna in full semester. Under den tiden ska lönen beräknas genom löneavdrag per frånvarodag.

När frånvaron inte längre är semestergrundande kan avdraget ske genom omräknad sysselsättningsgrad och därmed en lägre månadslön. Detta är mer vanligt när den anställde inte längre tar ut någon föräldrapenning.

Om jag förutsätter att den anställde i din fråga är hemma för första gången så ska du i så fall inte räkna om månadslönen utan istället göra löneavdrag. Löneavdraget vid längre ledighet än en vecka görs i enheten kalenderdagar.

Avdraget per dag beräknas normalt på följande sätt: Månadslön x 12 / 365. I ditt exempel blir avdraget per dag: (36 000 x 12 / 365) x 0,25 = 295,89 kr x 26 dagar.

Erbjudande: Visma eEkonomi
– Fakturera på internet och få bokföringen på köpet

Med Visma eEkonomi kan du glömma termer som debet och kredit och alla krångliga kontonummer. Sånt sköter programmet åt dig. Säker bokföring online som funkar på både PC och Mac. Från 89 kr i månaden!

Erbjudande: Visma Website
Enklare kontaktsida på internet eller som en proffsig marknadsplats för ditt företag.

Fler och fler kunder söker efter produkter och tjänster på nätet, samtidigt som fler och fler företag har en egen hemsida. Med en hemsida når du ut till både gamla och nya kunder, dygnet runt - helt gratis!

starta eget, starta företag, starta eget företag, nyföretagande, småföretagande
Erbjudande: Visma Affärsplan
– Hjälper dig igång med ditt företag

För att underlätta din start har vi tagit fram en affärsplan i samarbete med Nyföretagarcentrum. Det är ett bra verktyg för dig själv där du beskriver hur verksamheten ska bedrivas och finansieras. Narturligtvis bjuder vi på den!